PETOFI_LOGO_05-01

Hitoktatásról szóló tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Szeretettel várunk minden leendő 1. osztályost, illetve felsőbb évest is, aki szeretne csatlakozni a katolikus hittanosok közösségéhez!

Hittanóráinkon lehetőséget biztosítunk, hogy a Szentírás történetein keresztül megismerkedjenek Isten szeretetével, Jézus életével, valamint a Katolikus Egyház tanításával, ünnepeivel, liturgiájával, keresztény hagyományainkkal.

A tananyag feldolgozása során fejlődik a gyermekek erkölcsi érzéke és lelkiismerete. Segítséget kapnak ahhoz, hogy elköteleződjenek a jó mellett, felismerjék és elutasítsák a rosszat. Megtanulják a közösségi élet szabályait, fejlődik imaéletük, elindulnak a személyes istenkapcsolat felé vezető úton.

A katolikus hit- és erkölcstan oktatásra bárki beiratkozhat, tekintet nélkül arra, hogy meg van-e keresztelve, illetve rendszeresen nem tud részt venni a vasárnapi szentmiséken.

Azokat is szívesen látjuk, akik nem akarnak elsőáldozók és bérmálkozók lenni, de szívesen megismerkednének Isten és a Katolikus Egyház tanításával.

Azoknak viszont, akik szeretnének szentségekhez is járulni (első szentgyónás, elsőáldozás, bérmálás), folyamatosan részt kell venniük a hitoktatáson és a szentmiséken, továbbá a szentség-kiszolgáltatás évében az előkészítő foglalkozásokon.

  1. osztályosok esetén a beiratkozáskor írásban kell jelezni az iskolánál, hogy gyermeküket katolikus hitoktatásra szeretnék beíratni, felsőbb évesek esetében szintén írásban lehet kérni a beíratást május 20-ig.

 

Találkozzunk a következő tanévben a katolikus hit- és erkölcstan oktatáson!

A Soproni Református Egyházközség levele

a körzetéhez tartozó, református hittant választó gyerek(ek) szüleihez

(Sopron és környéke, Fertő-tó és környéke, valamint Kapuvár és környéke iskoláiban)

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy amikor 2024 áprilisában beíratják 1. osztályos gyermeküket a 2024/25
ös tanévre, nyilatkozzanak úgy, hogy gyermeküket a kötelezően választható református
hit- és erkölcstan órára íratják be. Ugyanezt kérjük nyolcosztályos gimnázium 5.
osztályába és a hatosztályos gimnázium 7. osztályába belépő tanulók szüleitől is. Ők is
nyilatkozzanak úgy, hogy gyermekük számára a református hit- és erkölcstan órát választják.
A szülők azzal, hogy a református hit- és erkölcstant választják, a gyermekük
megkeresztelésekor tett fogadalmuknak tesznek eleget. Kérjük Önöket, hogy abban az esetben
is a református hit- és erkölcstan órát válasszák gyermekük számára, ha a gyermekük még
nem volna megkeresztelve. Az elmaradt keresztelést gondos előkészülettel pótolni tudjuk, és
egyúttal a magasabb évfolyamokban, 7-8. osztályban a konfirmációra is felkészítjük a
gyermekeket. A hitbeli felkészítésnek a konfirmáció fontos és elmaradhatatlan része.

Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre.

Telefonszámunk: 06-99/523-308

E-mail címünk: reformatus.sopron@gmail.com                                      

Sopron, 2023. február 15.

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Barta Zsolt

lelkipásztor sk.

Szülői_tájékoztató_2024