PETOFI_LOGO_05-01

Balfi tagiskola

Beiskolázási bemutatkozás

Major Izabellának hívnak. 12 éves pedagógiai gyakorlatomból immár 8 éve tanítok Balfon, a gyönyörű természeti környezetben lévő, hangulatos kisiskolában.

Már gyermekkorom óta tudatosan készültem a tanítói hivatásra, ahol tanítványaimra nézve nap nap után tapasztalom a kis létszámú osztályokban rejlő hatékony lehetőségeket. Ebben a keretben valósíthatom meg igazán a jó osztályközösség kialakítása mellett a tudás megszerzését nagyban segítő differenciálást.

Kis elsőseim számára alapvető fontosságú feladatomnak tartom az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítését. Ennek érdekében törekszem az élményközpontú tanításra, az óvodában alkalmazott mondókázások, dalok és mozgásos játékok beemelésére a tanítási órákba, valamint a tanulandó ismeretek meseelemekkel színesített átadására, melyek hatékonyságát megerősíti az olyan modern digitális eszközök használata is, mint az interaktív tábla.

Az élményszerű iskolába való beilleszkedést nagyszerűen szolgálja a tanév első napjaiban tartandó projekthét is, ahol játékos módszerekkel fokozatosan bevezetjük a gyerekeket az iskolai életbe. Közös játékok és kirándulások kapcsán egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz, megalapozva a közösségépítés első lépéseit.

A betűvetés tudománya s a számok világában való barangolás mellett szívesen és sokszor szervezek különböző szabadidős programokat, mint például az évszakonkénti osztálykirándulások és a nyári táborozás.

Alapvető pedagógiai célkitűzésem, hogy az eredményes tanulás érdekében nagyon szeressenek iskolába járni kis tanítványaim, így látom biztosítottnak a 4 év alatt elsajátítandó, megalapozó ismeretek elsajátítását.

Kiemelten fontosnak tekintem a szülői házzal való szoros együttműködést, ami a kis létszámnak köszönhetően akár napi szinten is megvalósulhat. Ezáltal kitűnően működik az információ cseréje, amely nagyban hozzájárul a gyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez.

Nagy szeretettel és örömmel várom leendő kis elsőseimet, mert „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud…” (Móricz Zsigmond)

 

Major Izabella

Balfi Tagiskola