PETOFI_LOGO_05-01

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Gyermeknek:

 1. személyazonosító igazolvány
 2. lakcímkártya
 3. TAJ-kártya
 4. születési anyakönyvi kivonat
 5. igazoló lap oktatási azonosító számról (óvoda adja ki)
 6. szakértői vélemény, amennyiben van (SNI, BTMN)

 

Szülőknek:

 1. személyazonosító igazolvány
 2. lakcímkártya
 3. egyedül nevelés estén: válási dokumentum megfelelő oldalának másolata, halotti anyakönyvi kivonat másolata

 

Kitöltendő:

 1. jelentkezési lap
 2. nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlásáról
 3. nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
 4. nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatás választásáról
 5. hozzájáruló nyilatkozat fénykép és videófelvétel készítéséhez
 6. nyilatkozat az igénybe vett szolgáltatásról (napközi, menza, tanulószoba)
 7. jelentkezési lap a művészeti iskola képzéseire (mozgásművészeti osztályba jelentkezés esetén kötelező!)
 8. elérhetőségi adatok